BIP Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
logo bip gov

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w ELBLĄGU

Logo WMODN


Statutowym celem działania Ośrodka jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w wykonywaniu przez nie zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomaganie w zaspokajaniu potrzeb szkół i placówek w rozwiązywaniu ich problemów.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu działa na terenie powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego, Miasta Elbląg będącego na prawach powiatu, oraz na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie organizacji form doskonalenia i dokształcania oraz zadań i obszarów, w których Ośrodek się specjalizuje.